سند راهبرد مشارکت

1- راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما

نماگر قابلیت شخصی سازي، جستجوي پیشرفته و اجرا در کلیه مرورگرها و اجرا بر روي دستگاه هاي قابل حمل در سایت دانشگاه علوم پزشکی بم رعایت شده است.

2- راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما

نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت و تاریخ هاي بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوي میز خدمات الکترونیک در سایت دانشگاه علوم پزشکی بم بطورکامل ارائه شده است .

3- راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما

با توجه به اطلاع رسانی خدمات الکترونیک،بطور کامل و مجزا ارائه شده و آرشیو اخبار مجزا نیز علاوه بر نمایش مهمترین اخبار در صفحه اصلی وجود دارد .

4- راهبرد مشارکت در دسترس پذیري تارنما

در سایت دانشگاه علوم پزشکی دستورالعمل بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاري رعایت گردیده است .

5- راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات

در سایت دانشگاه علوم پزشکی بم، سوالات متداول، پیوندها و کانال اطلاع رسانی سروش و در نهایت اخبار ،مناقصه ها و مزایده ها و اطلاعیه هاي مهم وجود دارد .

6- راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات

در این وب سایت بیانیه حریم خصوصی و سطح توافق خدمات نیز وجود دارد .

7- راهبرد تصمیم گیري الکترونیک

در این وب سایت بخش شکایت و پیشنهاد در رابطه با بهبود ارائه خدمات و بخش نظر سنجی براي جمع آوري

نظرات مردمی وجود دارد.