برگزاری کارگاه آموزشی طب سنتی

برگزاری کارگاه آموزشی طب سنتی

کارگاه آموزشی تدابیر خوردن و آشامیدن از دیدگاه طب سنتی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی معاونت درمان کارگاه آموزشی تدابیر خوردن و آشامیدن از دیدگاه طب سنتی ویژه پزشکان عمومی، داروسازان، پیراپزشکان و کلیه پرسنل مراکز تابع دانشگاه به صورت وبینار (آنلاین ) با تدریس خانم دکتر زهره سرحدی نژاد متخصص طب سنتی برگزار شد.


1400/03/05
250