دانشگاه علوم پزشکی بم جزء دانشگاه های شایسته علوم پزشکی سراسر کشور قرار گرفت

دانشگاه علوم پزشکی بم جزء دانشگاه های شایسته علوم پزشکی سراسر کشور قرار گرفت

براساس میزان تحقق برنامه عملیاتی سال 1399 و گزارش رتبه بندی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، دانشگاه علوم پزشکی بم حائز رتبه شایسته شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ آخرین مرحله از ارزیابی انطباق 1020 برنامه 3746 فعالیت اجرایی برنامه های عملیاتی 1399 وزارت بهداشت در سامانه پایش برنامه عملیاتی "HOP" درراستای تحقق سیاست های کلان، قوانین راهبردی توسعه 5 ساله و برنامه های مقام عالی وزارت در حالی به انجام رسید که حوزه های تخصصی ستادی و دانشگاهی به شدت با بحران کنترل موج چهارم همه گیری کرونا در کشور مواجه بود.

در این مقطع زمانی در آستانه نزدیک شدن به زمان هماهنگی های لازم برای تدوین برنامه توسعه، اقتصادی و اجتماعی کشور، با هدف ایجاد مقدمات ارتقاء کیفی برنامه عملیاتی و افزایش اثر بخشی آنها در ارتقای شاخص های کمی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بم جزء دانشگاه های شایسته علوم پزشکی سراسر کشور قرار گرفت.

 

 


1400/04/01
1952