فراخوان جذب ایده و استارت آپ های حوزه دیجیتال برای مرکز نوآوری یاریگران زندگی

فراخوان جذب ایده و استارت آپ های حوزه دیجیتال  برای مرکز نوآوری یاریگران زندگی


مرکز نوآوری یاریگران زندگی با همکاری ستاد اقتصاد دیجیتال و حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر" فراخوان جذب ایده و استارت آپ های حوزه دیجیتال برای مرکز نوآوری یاریگران زندگی"را برگزار می کند.

مهلت ارسال آثار: 17تیر ماه سال جاری

پیوست فراخوان

آدرس وبگاه : yarigaranzendegi.ir

شماره تماس شرکت سیوان : 02166939718

 


1400/04/13
653