دومین وبینار تازه های علمی کووید-19

دومین وبینار تازه های علمی کووید-19


دومین وبینار تازه های علمی کووید-19 با موضوع " آخرین اطلاعات علمی واریانت ها، واکسن ها و درمان های رایج کووید-19 در دنیا و ایران"  در روز دوشنبه 14 تیرماه از ساعت 14 الی 16 توسط کمیته ساماندهی تحقیقات کووید -19 برگزار می گردد.

لینک شرکت در وبینار : https://vc.behdasht.gov.ir/cov


1400/04/13
1213