اعلام داوطلبین تایید صلاحیت شده هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان بم در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات

اعلام داوطلبین تایید صلاحیت شده هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان بم در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات


اسامی داوطلبین هیات مدیره نظام پزشکی تایید صلاحیت شده در هیئت مرکزی نظارت بر هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی طبق جدول ذیل اعلام میگردد این انتخابات در روز جمعه مورخه  1400/04/25 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

لینک اسامی داوطلبین

 


1400/04/15
2458