اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


تجلیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم از معاون درمان دانشگاه
تجلیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم از معاون درمان دانشگاه

به مناسبت فرارسیدن روز استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم از معاون درمان وعضو هیأت علمی دانشگاه تقدیر کرد.

ادامه خبر
به مناسبت روز مامایی ازگروه مامایی توسط معاون درمان دانشگاه تقدیر شد
به مناسبت روز مامایی ازگروه مامایی توسط معاون درمان دانشگاه تقدیر شد

به مناسبت روز جهانی مامایی ازگروه مامایی معاونت  توسط معاون درمان دانشگاه تقدیر شد.

ادامه خبر
پیام تبریک دکتر محمد علی رییسی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بم به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی
پیام تبریک دکتر محمد علی رییسی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بم به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی

پیام تبریک دکتر محمد علی رییسی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بم به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی

ادامه خبر
بازدید معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم از کلینیک ویژه امام رضا (ع) و مرکز جامع سلامت روان
بازدید معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم از کلینیک ویژه امام رضا (ع) و مرکز جامع سلامت روان

بازدید معاون و مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بم از کلینیک ویژه امام رضا (ع) و مرکز جامع سلامت روان

ادامه خبر
بازدید تیم اعتبار بخشی از بیمارستان های تابعه
بازدید تیم اعتبار بخشی از بیمارستان های تابعه

بازدید تیم اعتبار بخشی از بیمارستان های تابعه

ادامه خبر
آموزش نسخه نویسی الکترونیک توسط بیمه سلامت شهرستان بم به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
آموزش نسخه نویسی الکترونیک توسط بیمه سلامت شهرستان بم به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

آموزش نسخه نویسی الکترونیک توسط بیمه سلامت به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

ادامه خبر