دانشگاه علوم پزشکی بمریاست

بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه های سطح شهر بم
بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه های سطح شهر بم
ادامه خبر
بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه ازاردوگاه ارتباع خارجی
بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه ازاردوگاه ارتباع خارجی
ادامه خبر
بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه از کلینیک های سطح شهر بم
بازدید نماینده فرماندار و تیم اداره بازرسی دانشگاه از کلینیک های سطح شهر بم
ادامه خبر
بازدید تیم بازرسی دانشگاه از قهوه خانه ها و پلمپ قهوه خانه های متخلف
بازدید تیم بازرسی دانشگاه از قهوه خانه ها و پلمپ قهوه خانه های متخلف
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه و انبار دارویی بیمارستان پاستور
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه و انبار دارویی بیمارستان پاستور
ادامه خبر
بازدید تیم اداره بازرسی دانشگاه از بخش های بیمارستان پاستور
بازدید تیم اداره بازرسی دانشگاه از بخش های بیمارستان پاستور
ادامه خبر
 بازدید تیم بازرسی دانشگاه از مدارس منطقه سید طاهرالدین بم
بازدید تیم بازرسی دانشگاه از مدارس منطقه سید طاهرالدین بم
ادامه خبر
بازدیدکارشناسان اداره بازرسی دانشگاه ازآزمایشگاه های سطح شهر بم
بازدیدکارشناسان اداره بازرسی دانشگاه ازآزمایشگاه های سطح شهر بم
ادامه خبر
جلسه توجیهی نحوه برگزاری آزمون استخدام شرکتی
جلسه توجیهی نحوه برگزاری آزمون استخدام شرکتی
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از مساجد و حسینه های برگزاری مراسم عزاداری در سطح شهر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از مساجد و حسینه های برگزاری مراسم عزاداری در سطح شهر
ادامه خبر
نظارت رئیس و کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از برگزاری آزمون نیروهای شرکتی شهرستان های بم، فهرج و نرماشیر
نظارت رئیس و کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از برگزاری آزمون نیروهای شرکتی شهرستان های بم، فهرج و نرماشیر
ادامه خبر
نظارت کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی بم
نظارت کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی بم
ادامه خبر
بازدید کارشناسان بازرسی استانداری و فرمانداری بم از دانشگاه علوم پزشکی
بازدید کارشناسان بازرسی استانداری و فرمانداری بم از دانشگاه علوم پزشکی
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از مراکز درمان سوء مصرف مواد شهرستان بم
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از مراکز درمان سوء مصرف مواد شهرستان بم
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی دانشگاه از شبکه و مرکز بهداشت و بیمارستان ریگان
بازدید رئیس اداره بازرسی دانشگاه از شبکه و مرکز بهداشت و بیمارستان ریگان
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از مطب های خصوصی شهر بم
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از مطب های خصوصی شهر بم
ادامه خبر
بازدید و نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی بم توسط بازرسان استانداری و فرمانداری بم با همراهی تیم بازرسی دانشگاه
بازدید و نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی بم توسط بازرسان استانداری و فرمانداری بم با همراهی تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه بیمارستان پاستور و انبار دارویی
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه بیمارستان پاستور و انبار دارویی
ادامه خبر
نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در مراکز جمع آوری و نگهداری ضایعات توسط تیم بازرسی دانشگاه
نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در مراکز جمع آوری و نگهداری ضایعات توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مساجد و اماکن مذهبی شهر بم و بروات توسط تیم بازرسی دانشگاه
نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مساجد و اماکن مذهبی شهر بم و بروات توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی و پیگیری شکایات مردمی توسط تیم بازرسی دانشگاه
نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی و پیگیری شکایات مردمی توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
 نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در فروشگاه های مواد غذایی، رستوران ها و نانوایی ها توسط تیم بازرسی دانشگاه
نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در فروشگاه های مواد غذایی، رستوران ها و نانوایی ها توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
نظارت بر عطاری های سطح شهر بم و ارائه راهنمایی های لازم در خصوص اجرای پروتکل بهداشتی جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه
نظارت بر عطاری های سطح شهر بم و ارائه راهنمایی های لازم در خصوص اجرای پروتکل بهداشتی جهت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
بازدید و نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در خصوص مبارزه با ویروس کرونا در فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی توسط تیم بازرسی دانشگاه
بازدید و نظارت بر اجرای پروتکل بهداشتی در خصوص مبارزه با ویروس کرونا در فروشگاه های لوازم آرایشی بهداشتی توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
جمع آوری منقل های کباب (باربیکیو) سطح شهر بم به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه
جمع آوری منقل های کباب (باربیکیو) سطح شهر بم به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
بازدید از کارگاه تولید ماسک ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ریگان توسط تیم بازرسی دانشگاه
بازدید از کارگاه تولید ماسک ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ریگان توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
 نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا و بازدید از فروشگاههای عرضه موادغذایی شهرستان ریگان توسط تیم بازرسی دانشگاه
نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از ویروس کرونا و بازدید از فروشگاههای عرضه موادغذایی شهرستان ریگان توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
بازدید از اورژانس، آزمایشگاه و واحدهای اداری شبکه بهداشت شهرستان ریگان توسط تیم بازرسی دانشگاه
بازدید از اورژانس، آزمایشگاه و واحدهای اداری شبکه بهداشت شهرستان ریگان توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
برگزاری جلسه جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه با ریاست شبکه بهداشت شهرستان ریگان در خصوص بررسی مشکلات واحدهای صنفی سطح شهر ریگان
برگزاری جلسه جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه با ریاست شبکه بهداشت شهرستان ریگان در خصوص بررسی مشکلات واحدهای صنفی سطح شهر ریگان
ادامه خبر
بازدید و بررسی دفاتر پیشخوان خدمات سطح شهر بم توسط تیم بازرسی دانشگاه
بازدید و بررسی دفاتر پیشخوان خدمات سطح شهر بم توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
نظارت بر فعالیت کافه ها و کافی شاپ های سطح شهر بم توسط تیم بازرسی دانشگاه
نظارت بر فعالیت کافه ها و کافی شاپ های سطح شهر بم توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
پلمپ سردخانه ، واحد بسته بندی خرما و تعطیلی مرکز جمع آوری ضایعات در مرکز شهر بم با دستور قضایی توسط تیم بازرسی دانشگاه
پلمپ سردخانه ، واحد بسته بندی خرما و تعطیلی مرکز جمع آوری ضایعات در مرکز شهر بم با دستور قضایی توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
بازدید و نظارت بر صنوف مختلف سطح شهر بم توسط تیم بازرسی دانشگاه
بازدید و نظارت بر صنوف مختلف سطح شهر بم توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
 بازدید از نانوایی های سطح شهر بم و ارائه موارد بهداشتی در خصوص ویروس کرونا توسط تیم تخصصی بازرسی
بازدید از نانوایی های سطح شهر بم و ارائه موارد بهداشتی در خصوص ویروس کرونا توسط تیم تخصصی بازرسی
ادامه خبر
 پلمپ کافی شاپ ها و کافه های سطح شهر بم به علت عدم رعایت موارد بهداشتی در خصوص ویروس کرونا توسط تیم تخصصی بازرسی
پلمپ کافی شاپ ها و کافه های سطح شهر بم به علت عدم رعایت موارد بهداشتی در خصوص ویروس کرونا توسط تیم تخصصی بازرسی
ادامه خبر
پلمپ آرایشگاه ها و پوشاک فروشی های سطح شهر بم به علت تجمع افراد با هدف پیشگیری از انتقال ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه
پلمپ آرایشگاه ها و پوشاک فروشی های سطح شهر بم به علت تجمع افراد با هدف پیشگیری از انتقال ویروس کرونا توسط تیم بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
پلمپ مراکز بازاریابی دکتر بیز توسط تیم تخصصی بازرسی دانشگاه به علت تجمع افراد با هدف پیشگیری از انتقال ویروس کرونا
پلمپ مراکز بازاریابی دکتر بیز توسط تیم تخصصی بازرسی دانشگاه به علت تجمع افراد با هدف پیشگیری از انتقال ویروس کرونا
ادامه خبر
نظارت تیم تخصصی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در نانوایی های سطح شهر
نظارت تیم تخصصی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در نانوایی های سطح شهر
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم از عمده فروشی های مواد غذایی و ارائه توصیه های لازم جهت مبارزه با کرونا
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم از عمده فروشی های مواد غذایی و ارائه توصیه های لازم جهت مبارزه با کرونا
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از واحدهای مختلف مجموعه آموزشی پردیس
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از واحدهای مختلف مجموعه آموزشی پردیس
ادامه خبر
                                                              بازدیداز فروشگا ههای عرضه مواد غذایی در دهستان های شهرستان فهرج توسط جانشین مسئول اداره بازرسی با همکاری مسئول اداره اماکن شهرستان فهرج
بازدیداز فروشگا ههای عرضه مواد غذایی در دهستان های شهرستان فهرج توسط جانشین مسئول اداره بازرسی با همکاری مسئول اداره اماکن شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از فروشگاه های مواد غذایی شهرستان فهرج
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از فروشگاه های مواد غذایی شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید از انبار مرکز بهداشت بم توسط تیم تخصصی بازرسی دانشگاه
بازدید از انبار مرکز بهداشت بم توسط تیم تخصصی بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از درمانگاه بعثت (مسلم عید)
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از درمانگاه بعثت (مسلم عید)
ادامه خبر
بازدید از فروشگاه های عرضه مرغ و ماهی و ارائه توصیه های لازم جهت مبارزه با کرونا توسط جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه
بازدید از فروشگاه های عرضه مرغ و ماهی و ارائه توصیه های لازم جهت مبارزه با کرونا توسط جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از فروشگاه های عرضه مواد غذایی دهبکری و ارائه توصیه های لازم جهت مبارزه با کرونا
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از فروشگاه های عرضه مواد غذایی دهبکری و ارائه توصیه های لازم جهت مبارزه با کرونا
ادامه خبر
پلمپ شیرینی سراهای متخلف توسط تیم تخصصی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم
پلمپ شیرینی سراهای متخلف توسط تیم تخصصی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم
ادامه خبر
بازدید از آشپزخانه طبع غذای بیمارستان پاستور و ارائه توصیه های لازم جهت پیشگیری از کرونا توسط تیم تخصصی بازرسی دانشگاه
بازدید از آشپزخانه طبع غذای بیمارستان پاستور و ارائه توصیه های لازم جهت پیشگیری از کرونا توسط تیم تخصصی بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از شیرینی سراها، میوه فروشی ها و عمده فروشی های سطح شهر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از شیرینی سراها، میوه فروشی ها و عمده فروشی های سطح شهر
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از فروشگاه های مواد غذایی
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از فروشگاه های مواد غذایی
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از فروشگاه های مواد غذایی شهرستان فهرج
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از فروشگاه های مواد غذایی شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از گیت تب سنجی ورودی شهر بم
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از گیت تب سنجی ورودی شهر بم
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از کلیه داروخانه های شهر بم و بروات
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از کلیه داروخانه های شهر بم و بروات
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از گیت تب سنجی در ورودی شهر بم
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از گیت تب سنجی در ورودی شهر بم
ادامه خبر
 پلمپ سردخانه وکارگاه بسته بندی خرما توسط تیم تخصصی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم
پلمپ سردخانه وکارگاه بسته بندی خرما توسط تیم تخصصی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از مراکز خدمات جامع سلامت نرماشیر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از مراکز خدمات جامع سلامت نرماشیر
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم از خانه های بهداشت نرماشیر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم از خانه های بهداشت نرماشیر
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از نانوایی ها
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از نانوایی ها
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از ابزار فروشی ها
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه از ابزار فروشی ها
ادامه خبر
 پلمپ شیرینی سراهای متخلف توسط تیم تخصصی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم
پلمپ شیرینی سراهای متخلف توسط تیم تخصصی بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی و مسئول آموزش فوریتهای پزشکی دانشگاه از گیت تب سنجی واقع در ایستگاه استقبال
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی و مسئول آموزش فوریتهای پزشکی دانشگاه از گیت تب سنجی واقع در ایستگاه استقبال
ادامه خبر
حضور جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه و مسئول آموزش فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پرشکی در محل ایست بازرسی نیروهای بسیج جهت کنترل موارد مشکوک کرونا
حضور جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه و مسئول آموزش فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پرشکی در محل ایست بازرسی نیروهای بسیج جهت کنترل موارد مشکوک کرونا
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از پایگاه های جاده ای اورژانس ۱۱۵
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از پایگاه های جاده ای اورژانس ۱۱۵
ادامه خبر
پیگیری و بررسی نحوه پاسخگویی به مردم در خصوص ویروس کرونا از طریق خط تلفن ۳۶۸۲ توسط مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه
پیگیری و بررسی نحوه پاسخگویی به مردم در خصوص ویروس کرونا از طریق خط تلفن ۳۶۸۲ توسط مرتضی رحیمی جانشین مسئول اداره بازرسی دانشگاه
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از بیمارستان پاستور
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از بیمارستان پاستور
ادامه خبر
برگزاری جلسه در خصوص رعایت موارد بهداشتی نحوه دفن اجساد بیماران مشکوک و مثبت کووید ۱۹
برگزاری جلسه در خصوص رعایت موارد بهداشتی نحوه دفن اجساد بیماران مشکوک و مثبت کووید ۱۹
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از فروشگاه های عرضه مواد غذایی شهرستان فهرج
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از فروشگاه های عرضه مواد غذایی شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از نانوایی های شهرستان فهرج
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از نانوایی های شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه های شهرستان فهرج
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه های شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از انبار داروخانه های سطح شهر بم
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از انبار داروخانه های سطح شهر بم
ادامه خبر
پیگیری و بررسی پاسخدهی به سوالات بهداشتی و درمانی مردم توسط جانشین اداره بازرسی در خصوص کرونا ویروس از طریق خط تلفن3682
پیگیری و بررسی پاسخدهی به سوالات بهداشتی و درمانی مردم توسط جانشین اداره بازرسی در خصوص کرونا ویروس از طریق خط تلفن3682
ادامه خبر
 بازدید کارشناسان اداره بازرسی از مراکز خدمات جامع سلامت روستایی دهبکری و مراکز عرضه مواد غذایی
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از مراکز خدمات جامع سلامت روستایی دهبکری و مراکز عرضه مواد غذایی
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی از بخش های مختلف بیمارستان جواد الائمه نرماشیر
بازدید تیم تخصصی بازرسی از بخش های مختلف بیمارستان جواد الائمه نرماشیر
ادامه خبر
 بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از مراکز عرضه مواد غذایی رستم آباد
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از مراکز عرضه مواد غذایی رستم آباد
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از پایگاه های اورژانس شهری بم
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از پایگاه های اورژانس شهری بم
ادامه خبر
بازدیدکارشناسان اداره بازرسی از بخش های بیمارستان ریگان
بازدیدکارشناسان اداره بازرسی از بخش های بیمارستان ریگان
ادامه خبر
جلسه جانشین رییس اداره بازرسی با رییس بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی ریگان
جلسه جانشین رییس اداره بازرسی با رییس بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی ریگان
ادامه خبر
جلسه کارشناس اداره بازرسی با مدیر داخلی بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی ریگان
جلسه کارشناس اداره بازرسی با مدیر داخلی بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی ریگان
ادامه خبر
جلسه کارشناس اداره بازرسی با رئیس شبکه بهداشت فهرج
جلسه کارشناس اداره بازرسی با رئیس شبکه بهداشت فهرج
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از اورژانس شهری سردار سلیمانی شهرستان فهرج
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از اورژانس شهری سردار سلیمانی شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدیدکارشناسان اداره بازرسی از ایستگاه های تب سنجی جاده ای
بازدیدکارشناسان اداره بازرسی از ایستگاه های تب سنجی جاده ای
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از پانسیون پزشکان بیمارستان شهرستان فهرج
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از پانسیون پزشکان بیمارستان شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدیدکارشناسان اداره بازرسی از ایستگاه های تب سنجی در ورودی شهرستان فهرج
بازدیدکارشناسان اداره بازرسی از ایستگاه های تب سنجی در ورودی شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از درمانگاه و اورژانس شهرستان فهرج
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از درمانگاه و اورژانس شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از نانوایی های سطح شهر بم
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از نانوایی های سطح شهر بم
ادامه خبر
بازدیدکارشناسان اداره بازرسی از ایستگاه های تب سنجی در ورودی های شهر بم
بازدیدکارشناسان اداره بازرسی از ایستگاه های تب سنجی در ورودی های شهر بم
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی دانشگاه از مرکز فوریت های پزشکی و بیمارستان پاستور
بازدید رئیس اداره بازرسی دانشگاه از مرکز فوریت های پزشکی و بیمارستان پاستور
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی از کارخانه لبنیات
بازدید تیم تخصصی بازرسی از کارخانه لبنیات
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از مراکز جامع سلامت روستایی شهرستان فهرج
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از مراکز جامع سلامت روستایی شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از مراکز جامع سلامت روستایی شهرستان فهرج
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی از مراکز جامع سلامت روستایی شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی دانشگاه از بخش قرنطینه بیمارستان پاستور
بازدید رئیس اداره بازرسی دانشگاه از بخش قرنطینه بیمارستان پاستور
ادامه خبر
بازدیدمدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم
بازدیدمدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی دانشگاه از مراکز بهداشتی شهرستان بروات
بازدید رئیس اداره بازرسی دانشگاه از مراکز بهداشتی شهرستان بروات
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از مراکز بهداشتی سطح شهرستان بم
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از مراکز بهداشتی سطح شهرستان بم
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی دانشگاه از شبکه بهداشت شهرستان ریگان
بازدید رئیس اداره بازرسی دانشگاه از شبکه بهداشت شهرستان ریگان
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از داروخانه های شهرستان بم
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از داروخانه های شهرستان بم
ادامه خبر
برگزاری جلسه بررسی مشکلات مرکز جامع سلامت قاسم آباد
برگزاری جلسه بررسی مشکلات مرکز جامع سلامت قاسم آباد
ادامه خبر
بازدید کارشناس اداره بازرسی از بیمارستان آیت الله هاشمی ریگان
بازدید کارشناس اداره بازرسی از بیمارستان آیت الله هاشمی ریگان
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از داروخانه های شهرستان نرماشیر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از داروخانه های شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه بیمارستان نرماشیر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه بیمارستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید رییس اداره بازرسی دانشگاه از بیمارستان پاستور
بازدید رییس اداره بازرسی دانشگاه از بیمارستان پاستور
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از داروخانه های شهر بروات
بازدید تیم تخصصی بازرسی دانشگاه از داروخانه های شهر بروات
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه های شهرستان ریگان
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه از داروخانه های شهرستان ریگان
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از مرکز جامع سلامت روستایی قربانی و پایگاه اورژانس جاده ای بیدران
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از مرکز جامع سلامت روستایی قربانی و پایگاه اورژانس جاده ای بیدران
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از انبارهای دارویی بیمارستان جواد الائمه شهرستان نرماشیر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از انبارهای دارویی بیمارستان جواد الائمه شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید از بیمارستان جواد الائمه شهرستان نرماشیر
بازدید از بیمارستان جواد الائمه شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی وکارشناسان ازکلینیک ترک اعتیاد کرمان موتور ارگ جدید
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی وکارشناسان ازکلینیک ترک اعتیاد کرمان موتور ارگ جدید
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی وکارشناسان از مرکز جامع سلامت (دولت آباد انصاری _کروک)
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی وکارشناسان از مرکز جامع سلامت (دولت آباد انصاری _کروک)
ادامه خبر
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی وکارشناسان از مرکز جامع سلامت برج اکرم شهرستان فهرج
بازدید جانشین مسئول اداره بازرسی وکارشناسان از مرکز جامع سلامت برج اکرم شهرستان فهرج
ادامه خبر
از مرکز جامع سلامت روستایی( محمد دهگاوی واسد آباد اولیاء)
از مرکز جامع سلامت روستایی( محمد دهگاوی واسد آباد اولیاء)
ادامه خبر
نظارات کارشناسان اداره بازسی ازکلینیک های ترک اعتیاد شهرستان فهرج
نظارات کارشناسان اداره بازسی ازکلینیک های ترک اعتیاد شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از مرکز جامع سلامت شماره یک رستم آباد
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از مرکز جامع سلامت شماره یک رستم آباد
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از بیمارستان جواد الائمه نرماشیر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از بیمارستان جواد الائمه نرماشیر
ادامه خبر
بازدیدکارشناسان اداره بازرسی از درمانگاه وخانه بهداشت علی آباد تدین شهرستان نرماشیر
بازدیدکارشناسان اداره بازرسی از درمانگاه وخانه بهداشت علی آباد تدین شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از مراکزجامع سلامت روستایی ( قصر– قلعه شهید- قاسم آباد)
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از مراکزجامع سلامت روستایی ( قصر– قلعه شهید- قاسم آباد)
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی از مراکز بهداشتی درمانی ( دهبکری– خواجه عسکر)
بازدید رئیس اداره بازرسی از مراکز بهداشتی درمانی ( دهبکری– خواجه عسکر)
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی از مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 مهرابی پایگاه های( باغخان – بعثت)
بازدید رئیس اداره بازرسی از مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 مهرابی پایگاه های( باغخان – بعثت)
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شهرستان ریگان
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شهرستان ریگان
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از پایگاه شهری ریگان
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از پایگاه شهری ریگان
ادامه خبر
بازدید کارشناس اداره بازرسی از درمانگاه شلتوک آباد شهرستان ریگان
بازدید کارشناس اداره بازرسی از درمانگاه شلتوک آباد شهرستان ریگان
ادامه خبر
بازدید کارشناس اداره بازرسی از درمانگاه گنبکی شهرستان ریگان
بازدید کارشناس اداره بازرسی از درمانگاه گنبکی شهرستان ریگان
ادامه خبر
برگزاری جلسه بررسی مشکلات واحد نقلیه دانشگاه
برگزاری جلسه بررسی مشکلات واحد نقلیه دانشگاه
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی دانشگاه از درمانگاه نظام شهر
بازدید رئیس اداره بازرسی دانشگاه از درمانگاه نظام شهر
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی درمانگاه روستای رحمت آباد شهرستان ریگان
بازدید کارشناسان اداره بازرسی درمانگاه روستای رحمت آباد شهرستان ریگان
ادامه خبر
بازدید کارشناسان تخصصی اداره بازرسی از انبار های اموال مازاد وراکد بیمارستان پاستور بم
بازدید کارشناسان تخصصی اداره بازرسی از انبار های اموال مازاد وراکد بیمارستان پاستور بم
ادامه خبر
بازدید کارشناسان تخصصی اداره بازرسی از نمایشگاه فصلی
بازدید کارشناسان تخصصی اداره بازرسی از نمایشگاه فصلی
ادامه خبر
بازدید کارشناسان تخصصی اداره بازرسی از انبار کالا بیمارستان پاستور بم
بازدید کارشناسان تخصصی اداره بازرسی از انبار کالا بیمارستان پاستور بم
ادامه خبر
بازدید کارشناسان تخصصی اداره بازرسی از آشپزخانه طرف قرار داد بیمارستان پاستور بم
بازدید کارشناسان تخصصی اداره بازرسی از آشپزخانه طرف قرار داد بیمارستان پاستور بم
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی از داروخانه های شهرستان بم
بازدید تیم تخصصی بازرسی از داروخانه های شهرستان بم
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی از داروخانه های شهرستان فهرج
بازدید تیم تخصصی بازرسی از داروخانه های شهرستان فهرج
ادامه خبر
برگزاری جلسه بررسی کمبودهای دارو وتجهیزات پزشکی
برگزاری جلسه بررسی کمبودهای دارو وتجهیزات پزشکی
ادامه خبر
برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی درنظام اداری
برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی درنظام اداری
ادامه خبر
بازدید مشترک تیم تخصصی اداره بازرسی واداره اصناف از عطاری های سطح شهر ستان بم
بازدید مشترک تیم تخصصی اداره بازرسی واداره اصناف از عطاری های سطح شهر ستان بم
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی اداره بازرسی آزمایشگاه مرکزی بهداشت بم
بازدید تیم تخصصی اداره بازرسی آزمایشگاه مرکزی بهداشت بم
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی اداره بازرسی درمانگاه شهید اتحادی
بازدید تیم تخصصی اداره بازرسی درمانگاه شهید اتحادی
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی اداره بازرسی درمانگاه هلال احمر
بازدید تیم تخصصی اداره بازرسی درمانگاه هلال احمر
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی ازپروژه های عمرانی ارگ جدید
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی ازپروژه های عمرانی ارگ جدید
ادامه خبر
بازدید کارشناس اداره بازرسی از شبکه بهداشت درمان شهرستان نرماشیر
بازدید کارشناس اداره بازرسی از شبکه بهداشت درمان شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید کارشناس اداره بازرسی از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قاسم آبادی
بازدید کارشناس اداره بازرسی از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قاسم آبادی
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژه های عمرانی روستای نظام شهر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژه های عمرانی روستای نظام شهر
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژه های عمرانی روستای قاسم آباد
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژه های عمرانی روستای قاسم آباد
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژه های عمرانی شهرستان نرماشیر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژه های عمرانی شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژه های عمرانی شهرستان نرماشیر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژه های عمرانی شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی پروژه های عمرانی روستای قلعه شهید (قصر)
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی پروژه های عمرانی روستای قلعه شهید (قصر)
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه شهید
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه شهید
ادامه خبر
بازدید کارشناس اداره بازرسی از واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت رستم آبادی
بازدید کارشناس اداره بازرسی از واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت رستم آبادی
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی خانه بهداشت روستای خیر آبادی
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی خانه بهداشت روستای خیر آبادی
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی ساختمان خانه بهداشت روستای ارجمند
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی ساختمان خانه بهداشت روستای ارجمند
ادامه خبر
بازدید کارشناس اداره بازرسی از داروخانه روستای قلعه شهید
بازدید کارشناس اداره بازرسی از داروخانه روستای قلعه شهید
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی و دفتر فنی از پروژه های عمرانی دهبکری
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی و دفتر فنی از پروژه های عمرانی دهبکری
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژه های عمرانی شبکه بهداشت درمان ابارق
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژه های عمرانی شبکه بهداشت درمان ابارق
ادامه خبر
بازدید از شبکه بهداشت ریگان
بازدید از شبکه بهداشت ریگان
ادامه خبر
بازدید کارشناس اداره بازرسی خانه بهداشت ارجمند شهرستان نرماشیر
بازدید کارشناس اداره بازرسی خانه بهداشت ارجمند شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید کارشناس اداره بازرسی خانه بهداشت شهرستان فهرج
بازدید کارشناس اداره بازرسی خانه بهداشت شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی از بیمارستان پاستور
بازدید رئیس اداره بازرسی از بیمارستان پاستور
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از کارخانه شیر شهرستان نرماشیر(نظام شهر)
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از کارخانه شیر شهرستان نرماشیر(نظام شهر)
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژهای عمرانی شبکه بهداشت درمان شهرستان فهرج
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژهای عمرانی شبکه بهداشت درمان شهرستان فهرج
ادامه خبر
برگزاری جلسه بررسی وضعیت آمبولانس های تحت پوشش دانشگاه
برگزاری جلسه بررسی وضعیت آمبولانس های تحت پوشش دانشگاه
ادامه خبر
برگزاری جلسه بررسی پروژه های عمرانی دانشگاه
برگزاری جلسه بررسی پروژه های عمرانی دانشگاه
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناسان اداره بازرسی ومعاونت درمان ومعاونت غذادارو از شبکه بهداشت درمان شهرستان فهرج
بازدید مشترک کارشناسان اداره بازرسی ومعاونت درمان ومعاونت غذادارو از شبکه بهداشت درمان شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژهای عمرانی شبکه بهداشت درمان شهرستان فهرج
بازدید مشترک کارشناس اداره بازرسی از پروژهای عمرانی شبکه بهداشت درمان شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید کارشناس بازرسی و دفتر فنی از پروژه های در دست اقدام شهرستان ریگان
بازدید کارشناس بازرسی و دفتر فنی از پروژه های در دست اقدام شهرستان ریگان
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی بازرسی از بخش های مختلف بیمارستان پاستور
بازدید تیم تخصصی بازرسی از بخش های مختلف بیمارستان پاستور
ادامه خبر
برگزاری جلسه بررسی نحوه عملکرد شاخص های ارزیابی پدافند غیر عامل
برگزاری جلسه بررسی نحوه عملکرد شاخص های ارزیابی پدافند غیر عامل
ادامه خبر
برگزاری جلسه بررسی راه کارهای رفع کمبود دارو تجهیزات
برگزاری جلسه بررسی راه کارهای رفع کمبود دارو تجهیزات
ادامه خبر
برگزاری جلسه بررسی راهکارهای رفع کمبودهای داروئی وتجهیزاتی
برگزاری جلسه بررسی راهکارهای رفع کمبودهای داروئی وتجهیزاتی
ادامه خبر
برگزاری جلسه پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی بم در سال 97
برگزاری جلسه پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی بم در سال 97
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی و کارشناس بازرسی از کلینیک تخصصی امام رضا (ع)ومرکز کلینیک ترک اعتیاد دولتی بم
بازدید رئیس اداره بازرسی و کارشناس بازرسی از کلینیک تخصصی امام رضا (ع)ومرکز کلینیک ترک اعتیاد دولتی بم
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناسان اداره بازرسی و معاونت درمان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان فهرج
بازدید مشترک کارشناسان اداره بازرسی و معاونت درمان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی از مرکز بهداشتی درمانی دهبکری
بازدید رئیس اداره بازرسی از مرکز بهداشتی درمانی دهبکری
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی از مرکز بهداشت شهرستان بم
بازدید رئیس اداره بازرسی از مرکز بهداشت شهرستان بم
ادامه خبر
بازدید رییس اداره بازرسی دانشگاه از درمانگاه نظام شهر
بازدید رییس اداره بازرسی دانشگاه از درمانگاه نظام شهر
ادامه خبر
بازدید رییس اداره بازرسی از عملیات پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع سیلاب احتمالی در واحدهای تابعه
بازدید رییس اداره بازرسی از عملیات پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع سیلاب احتمالی در واحدهای تابعه
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی اداره بازرسی از شبکه بهداشت و درمان و فروشگاه های عرضه مواد غذایی
بازدید تیم تخصصی اداره بازرسی از شبکه بهداشت و درمان و فروشگاه های عرضه مواد غذایی
ادامه خبر
بازدید تیم تخصصی اداره بازرسی از درمانگاه و داروخانه نظام شهر
بازدید تیم تخصصی اداره بازرسی از درمانگاه و داروخانه نظام شهر
ادامه خبر
تقدیر پرسنل اداره بازرسی و جمعی از همکاران حوزه اجتماعی از دکتر رضا فروتن، به مناسبت روز جانباز با تقدیم هدیه و لوح تقدیر
تقدیر پرسنل اداره بازرسی و جمعی از همکاران حوزه اجتماعی از دکتر رضا فروتن، به مناسبت روز جانباز با تقدیم هدیه و لوح تقدیر
ادامه خبر
بررسی چالشها و تهدیدهای موجود در معاونت های بهداشت، غذا ودارو و درمان
بررسی چالشها و تهدیدهای موجود در معاونت های بهداشت، غذا ودارو و درمان
ادامه خبر
بازدید نماینده بازرسی وزارت بهداشت در ایام نوروز از روند خدمت رسانی بخش اورژانس بیمارستان پاستور
بازدید نماینده بازرسی وزارت بهداشت در ایام نوروز از روند خدمت رسانی بخش اورژانس بیمارستان پاستور
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از نحوه خدمات رسانی به مراجعه کنندگان بیمارستان پاستور
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از نحوه خدمات رسانی به مراجعه کنندگان بیمارستان پاستور
ادامه خبر
بازدید از نحوه خدمت رسانی بیمارستان افلاطونیان در ایام نوروز
بازدید از نحوه خدمت رسانی بیمارستان افلاطونیان در ایام نوروز
ادامه خبر
بازدید کارشناسان ادره بازرسی و معاونت غذا و دارو از کمپ های سلامت نوروزی و مراکز درمانی شهرستان ریگان
بازدید کارشناسان ادره بازرسی و معاونت غذا و دارو از کمپ های سلامت نوروزی و مراکز درمانی شهرستان ریگان
ادامه خبر
بازدید کارشناسان ادره بازرسی و معاونت غذا و دارو از کمپ های سلامت نوروزی شهرستان نرماشیر
بازدید کارشناسان ادره بازرسی و معاونت غذا و دارو از کمپ های سلامت نوروزی شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناسان اداره بازرسی و فوریت ها پزشکی از پایگاه های اورژانس ابارق و دهبکری
بازدید مشترک کارشناسان اداره بازرسی و فوریت ها پزشکی از پایگاه های اورژانس ابارق و دهبکری
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از بخش های مختلف بیمارستان پاستور
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از بخش های مختلف بیمارستان پاستور
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناسان اداره بازرسی و معاونت غذا و دارو از مراکز درمانی و کمپ های استقبال نوروزی
بازدید مشترک کارشناسان اداره بازرسی و معاونت غذا و دارو از مراکز درمانی و کمپ های استقبال نوروزی
ادامه خبر
بازدید مدیر اداره بازرسی از بیمارستان جوادالائمه شهرستان نرماشیر
بازدید مدیر اداره بازرسی از بیمارستان جوادالائمه شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از پایگاه اورژانس جاده ای شورگز
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از پایگاه اورژانس جاده ای شورگز
ادامه خبر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در دومین روز فروردین از کمپ های سلامت نوروزی شهرستان فهرج
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در دومین روز فروردین از کمپ های سلامت نوروزی شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در دومین روز بهار از شبکه و مرکز بهداشت شهرستان نرماشیر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در دومین روز بهار از شبکه و مرکز بهداشت شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از بیمارستان جوادالائمه شهرستان نرماشیر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از بیمارستان جوادالائمه شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از کمپ سلامت نوروزی شهرستان نرماشیر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از کمپ سلامت نوروزی شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی و کارشناسان بازرسی از کلینیک تخصصی امام رضا (ع)
بازدید رئیس اداره بازرسی و کارشناسان بازرسی از کلینیک تخصصی امام رضا (ع)
ادامه خبر
بازدید کارشناس اداره بازرسی از پروژه های در حال احداث فهرج
بازدید کارشناس اداره بازرسی از پروژه های در حال احداث فهرج
ادامه خبر
جلسه ریاست شبکه بهداشت فهرج و کارشناس اداره بازرسی با اصناف شهرستان فهرج
جلسه ریاست شبکه بهداشت فهرج و کارشناس اداره بازرسی با اصناف شهرستان فهرج
ادامه خبر
بازدید رییس اداره بازرسی از مرکز بهداشتی و درمانی قربانی(دهبکری)
بازدید رییس اداره بازرسی از مرکز بهداشتی و درمانی قربانی(دهبکری)
ادامه خبر
بازدید رییس اداره بازرسی از خانه بهداشت سرمیدان
بازدید رییس اداره بازرسی از خانه بهداشت سرمیدان
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از درمانگاه کروک
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از درمانگاه کروک
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از خانه بهداشت سروند
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از خانه بهداشت سروند
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناسان اداره بازرسی از داروخانه درمانگاه کروک
بازدید مشترک کارشناسان اداره بازرسی از داروخانه درمانگاه کروک
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از درمانگاه دولت آباد انصاری
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از درمانگاه دولت آباد انصاری
ادامه خبر
بازدید و سرکشی از مرکز دندانپزشکی جامع نگر توسط کارشناسان اداره بازرسی
بازدید و سرکشی از مرکز دندانپزشکی جامع نگر توسط کارشناسان اداره بازرسی
ادامه خبر
بازدید تیم بازرسی از بخش های مختلف بیمارستان پاستور
بازدید تیم بازرسی از بخش های مختلف بیمارستان پاستور
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی از کلینیک های امام محمد باقر (ع) و امام رضا (ع)
بازدید رئیس اداره بازرسی از کلینیک های امام محمد باقر (ع) و امام رضا (ع)
ادامه خبر
بازدید کارشناس اداره بازرسی از کلینیک امام رضا (ع)
بازدید کارشناس اداره بازرسی از کلینیک امام رضا (ع)
ادامه خبر
برگزاری کمیته سلامت اداری در دانشگاه علوم پزشکی بم
برگزاری کمیته سلامت اداری در دانشگاه علوم پزشکی بم
ادامه خبر
بازدید مشترک کارشناسان بهداشت محیط و اداره بازرسی از نمایشگاه فصلی شهر بم
بازدید مشترک کارشناسان بهداشت محیط و اداره بازرسی از نمایشگاه فصلی شهر بم
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از بیمارستان افلاطونیان بم
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از بیمارستان افلاطونیان بم
ادامه خبر
بازدید از داروخانه های سطح شهر بم
بازدید از داروخانه های سطح شهر بم
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از بخش های مختلف بیمارستان پاستور
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از بخش های مختلف بیمارستان پاستور
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره کل بازرسی استانداری از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی
بازدید کارشناسان اداره کل بازرسی استانداری از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی از مراکز بهداشتی درمانی روستایی و پایگاه های اورژانس جاده ای
بازدید رئیس اداره بازرسی از مراکز بهداشتی درمانی روستایی و پایگاه های اورژانس جاده ای
ادامه خبر
بازدید رئیس اداره بازرسی و تیم تخصصی بازرسی از مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بم
بازدید رئیس اداره بازرسی و تیم تخصصی بازرسی از مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بم
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از کلینیک های تخصصی دولتی و خصوصی شهرستان بم
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از کلینیک های تخصصی دولتی و خصوصی شهرستان بم
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از داروخانه های سطح شهر بم
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از داروخانه های سطح شهر بم
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی از فروشگاه های لوازم پزشکی و کلینیک های شهرستان بم
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی از فروشگاه های لوازم پزشکی و کلینیک های شهرستان بم
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم از شهرستان نرماشیر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم از شهرستان نرماشیر
ادامه خبر
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از داروخانه های شهرستان فهرج
بازدید کارشناسان اداره بازرسی از داروخانه های شهرستان فهرج
ادامه خبر